Railings of ball guides (27)

HGR15R_H
Linear guideway rail, HGR15R_H (260H(10/4X60/10))
HGR35R_H
Linear guideway rail, HGR35R_H (505H(35/5X80/70))
HGR35R_H
Linear guideway rail, HGR35R_H (585H(35/6X80/70))
HGR45R_H
Linear guideway rail, HGR45R_H (928,5H(22,5/8X105/66))
HGR25R_H
Linear guideway rail, HGR25R_H (1 125H(35/17X60/70))
HGR25R_H
Linear guideway rail, HGR25R_H (1 185H(35/18X60/70))
HGR45R_H
Linear guideway rail, HGR45R_H (1 233,5H(22,5/11X105/56))
HGR35R_H
Linear guideway rail, HGR35R_H (1 450H(35/17X80/55))
HGR35R_H
Linear guideway rail, HGR35R_H (1 575H(20/19X80/35))
MGNR12R_HM
Linear guideway rail, MGNR12R_HM (2 000HM(10/79X25/15))
HGR15R_H
Linear guideway rail, HGR15R_H (2 140H(30/35X60/10))
HGR25R_H
Linear guideway rail, HGR25R_H (2 386H(36/38X60/70))
HGR20R_H
Linear guideway rail, HGR20R_H (2 395H(30/39X60/25))
HGR30R_H
Linear guideway rail, HGR30R_H (2 865H(20/35X80/45))
HGR15R_H
Linear guideway rail, HGR15R_H (4 000H(20/66X60/20))

Partners